Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.starebanknoty.pl.pl

Art. 1. Definicje
1.1. Portal – serwis internetowy www.starebanknoty.pl.pl. Właścicielem Portalu jest jest Sławomir Majchrzak z siedzibą w Raciborzu, 47-400, ul. Szewska 5a, NIP 639-000-63-14, REGON: 243602819. Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.
1.2. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu, Telefonicznego Centrum Obsługi, formularza kontaktowego, formularza WYSYŁAJĄCY.

Art. 2. Postanowienia ogólne
2.1. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu.
2.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Wysłanie informacji z formularza WYSYŁAJĄCY jest informacją dla pracownika kantoru i nie stanowi zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2.4. Kursy walut umieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i stanowią wyłącznie informację dla klientów.

© 2023 starebanknoty.pl
O nas