Skup funtów brytyjskich Rzeszów

Cena skupu : 5.1310 zł. za 1 GBS

Jest to cena hurtowa przy dużej kwocie możliwość negocjowania końcowej ceny.