Skup funtów brytyjskich Szczecin

Cena skupu : 5.1340 zł. za 1 GBS

Jest to cena hurtowa przy dużej kwocie możliwość negocjowania końcowej ceny.